Eesti Hoiuraamatukogu alustas koostööd Eesti Töötukassa ja Justiitsministeeriumiga, pakkudes võimalust vabatahtlikel ja ühiskondliku töö tegijatel panustada raamatukogu töödesse-tegemistesse. Sel viisil saame kaasa aidata sotsiaalse tõrjutuse vähendamisele ja praktilisele ajakasutusele.

Oodatud on ka kõik teised, kel soov või vajadus rakendada oma oskusi, jõudu ja aega kasulikult ning kel huvi töötada nimelt raamatute keskel.

Vabatahtliku töö võimaluste kohta Eesti Hoiuraamatukogus saab täpsemat infot e-posti aadressil: kai.lugus@hoiuraamatukogu.ee