EESTI HOIURAAMATUKOGU
Ootab oma meeskonnaga liituma

JUHIABI

Eesti Hoiuraamatukogu tegutseb Kultuuriministeeriumi haldusalas ning tegeleb teistelt raamatukogudelt, asutustelt, juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt trükiste vastu võtmise ning teistele raamatukogudele ja asutustele vahendamisega. Eesti Hoiuraamatukogu allüksus on ka Eesti Pimedate raamatukogu.
Hoiuraamatukogu juhiabi assisteerib Hoiuraamatukogu direktorit finants- ja personaliküsimustes ning korraldab asutuse dokumendihaldust.

Ootame sind kandideerima, kui:

  • Omad kõrg- või kesk-eriharidust (soovitavalt halduskorralduse või majanduse erialal) ja vähemalt aastast töökogemust juhiabi või referendina;
  • Oled iseseisev, algatusvõimeline, diskreetne ja hindad täpsust ning korrektsust;
  • Oled hea suhtleja, ei pelga rutiini ning väärtustad meeskonnatööd.
  • Kasuks tuleb varasem töö raamatukogundusvaldkonnas, algteadmised raamatupidamisest, SAP BO raamatupidamiskeskkonna ning tarkvara WebDesktop tundmine.

Pakume Sulle:

  • võimalust anda oma panus Eesti Hoiuraamatukogu arengusse koos professionaalse ning toetava meeskonnaga;
  • meeldivat töökeskkonda;
  • täiendõppe võimalusi;
  • konkurentsivõimelist palka.
  • Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.
  • Töökoht asub Tallinnas.

Kandideerimiseks palume esitada CV ning motiveeritud avaldus koos palgasooviga hiljemalt 15. juunil 2020 e-posti aadressil info@hoiuraamatukogu.ee märgusõnaga „Juhiabi“.

Lisainformatsioon:

Gerda Kulli-Kordemets, direktor, telefon 646 52 02