Eesti Hoiuraamatukogu võtab teistelt eesti raamatukogudelt vastu harvakasutatavaid ja säilitamist väärivaid võõrkeelseid trükiseid. Igast trükisest  säilitatakse üldjuhul üks eksemplar.

Hoiukogu koosseisu kuuluvad:

  1. Võõrkeelsete ajalehtede kollektsioon alates 1841 aastast.  Viimased EHR-le käesolevaks ajaks üleantud  võõrkeelsete ajalehtede aastakäigud pärinevad  2007.aastast. Ajalehtede leidumust saab kontrollida E-kataloogist ESTER.
  2. Nõukogude Liidus kaitstud kandidaadi- ja doktoridissertatsioonide autoreferaadid alates  1975. aastast, v.a.  Eesti Rahvusraamatukogus säilitatavad Eestis ilmunud, eesti autorite ja Eestiga seotud, samuti raamatukogunduse valdkonda kuuluvad autoreferaadid. Informatsiooni dissertatsioonide kohta saab EHR-s olevast kaartkataloogist.
  3. Võõrkeelsed ajakirjad alates 19. sajandi keskpaigast.
  4. Raamatud, millest suurema osa moodustab sõjaeelne saksa-  ja ingliskeelne ja nõukogudeaegne venekeelne teaduskirjandus ning enne 1945.a. (incl.) ilmunud võõrkeelne ilukirjandus. Andmed raamatute ja ajakirjade kohta leiduvad E-kataloogis ESTER ja EHR-s olevas kaartkataloogis.

Vahetuskogu
Vahetuskogusse võetakse raamatukogudelt, teistel asutustelt ja ka eraisikutelt neile mittevajalikke trükiseid, mille põhjal raamatukogud ja teised organisatsioonid saavad vastavalt tellimusele oma kogude täiendamiseks tasuta trükiseid valida. Lisaks Eestis ilmunud väljaannetele leidub siin vene, rootsi, soome, saksa, inglise jt keeltes trükiseid. Vahetuskogus on  hulgaliselt ka välis-eesti trükiseid. Trükised on paigutatud keelte kaupa alfabeetiliselt UDK põhiliikide piires ja soovijad saavad neid riiulist ise valida.