Enamik teavikuid oli Eesti Hoiuraamatukogu Peemotiga kogumiskastidesse toodud eelneva kogumisnädala jooksul. Vihmasel laupäeval liikus Paide äärelinnas rahvast vähevõitu.

„Kokku oli toodud raamatuid palju. Suur osa neist leidis endale koha peal uue lugeja, mis on alati kampaaniapäevade kõige toredam osa,“ ütles Eesti Hoiuraamatukogu direktor Gerda Kulli-Kordemets. „Ka Järvamaa Keskraamatukogu sai annetatust oma kogudele vajalikku täiendust.“

„Eestikeelseid raamatuid tuli Hoiuraamatukogu vahetuskogusse 2316, võõrkeelseid raamatuid 108, perioodikat eesti keeles 80 ja võõrkeeltes 120. Üleantud kirjandus on väga heas seisukorras,“ lisas peavarahoidja Kalju Tammaru.

Eesti Hoiuraamatukogu järgmine teabe jagamise ja raamatute kogumise päev toimub 22. oktoobril Rakveres Lääne-Virumaa Keskraamatukogu ees ja sees.