Eesti Hoiuraamatukogu vahetuskogusse võetakse vastu trükiseid raamatukogudelt ning juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt. Saadud trükised vahendatakse raamatukogudele ja teistele mäluasutustele oma kogude täiendamiseks või uuendamiseks.

 1. Vahetuskogu kasutamine
  1. Vahetuskogust saavad trükiseid valida kõikide raamatukogude, ühiskondlike organisatsioonide ja muude asutuste esindajad (edaspidi külastaja).
  2. Hoiuraamatukogu töötajal on õigus vajadusel küsida külastajalt asutuse volitust vahetuskogust trükiste valimiseks.
  3. Trükised antakse vahetuskogust asutustele üle tasuta.
  4. Soovinimekirjade ja leidumuspäringute esitamiseks tuleb täita tellimistabel Vorm ja saata vahetuskogu peaspetsialist Kadi Sarapuu e-posti aadressile kadi.sarapuu@nlib.ee 
 2. Trükiste valimise kord
  1. Trükiste kohapealseks valimiseks selgitab Hoiuraamatukogu töötaja välja külastaja soovid ja juhendab teda kirjanduse leidmisel hoidlates.
  2. Külastaja esitab Hoiuraamatukogu töötajale välja valitud trükiste kogused, arvestades eraldi eesti- ja võõrkeelsed raamatud, perioodilised väljaanded ja muud teavikud.
  3. Hoidlas liikudes tuleb järgida ohutuse- ja turvalisuse põhimõtteid.