Vahetuskogusse võetakse raamatukogudelt, teistelt asutustelt ja eraisikutelt neile mittevajalikke trükiseid.

Raamatukogud võivad vahetuskogust valida tasuta trükiseid oma kogude täiendamiseks või kahjustatud trükiste asendamiseks.

 1. Vahetuskogu kasutamine
  1. Eesti Hoiuraamatukogu vahetuskogu on mõeldud kasutamiseks raamatukogudele.
  2. Eesti Hoiuraamatukogul on õigus vajadusel küsida esindajalt asutuse kirja, mille alusel on antud isik volitatud vahetuskogust raamatukogule trükiseid valima.
  3. Raamatukogude esindajaid teenindatakse tööpäevadel kella 9.00-16.30., laupäeval ja pühapäeval on raamatukogu suletud. Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelneval tööpäeval on raamatukogu avatud 9.00-14.00. Raamatukogu lahtiolekuaegade erandkorras muutumisest antakse teada EHR-i koduleheküljel.
  4. Trükised antakse vahetuskogust raamatukogudele üle tasuta.
 2. Trükiste valimise kord
  1. Eesti Hoiuraamatukogu töötaja (edaspidi raamatukoguhoidja) selgitab kohapeal välja raamatukogu esindaja (edaspidi esindaja)soovid ja abistab esindajat kirjanduse valikul hoidlates.
  2. Esindaja teatab raamatukoguhoidjale valitud trükiste arvu. Eesti- ja võõrkeelsed raamatud ning perioodilised väljaanded loendatakse eraldi.
  3. Raamatukoguhoidja koostab üleantud trükiste kohta üleandmisakti, millele esindaja alla kirjutab.
  4. Soovitud trükiste nimestiku, mis peab olema koostatud tähestikulises järjestuses, võib saata Eesti Hoiuraamatukogu e-posti aadressile info@hoiuraamatukogu.ee üksikute trükiste leidumuse kohta võib päringu esitada telefonil 6007775.
  5. Hoidlasse on keelatud siseneda üleriietes ja suurte kottidega.
  6. Liikuvate riiulitega tekkinud probleemidest hoidlas tuleb koheselt informeerida raamatukoguhoidjat.