1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi nimetatud RVL) teel teavikute ja artiklite koopiate tellimise, laenutamise ja saatmise korra Eesti Hoiuraamatukogus.
 2. Eesti Hoiuraamatukogu osutab RVL-i teenust ainult oma kogudest teavikute laenutamise ja artiklite koopiate tegemise teel.
 3. RVL-i teel on teistel raamatukogudel võimalik Eesti Hoiuraamatukogust tellida teavikuid ajutiseks kasutamiseks ja koopiaid, mis tagastamisele ei kuulu. Lugejatel on võimalik tellida artiklite koopiaid.
 4. RVL-i teel ei laenutata ajalehti.
 5. Koopiat saab tellida paber- ja digitaalkoopiana. Raamatukogu skaneerib ja saadab tellija e-posti aadressil kuni 20 lk. soovitud väljaandest.
 6. Tellimust saab Hoiuraamatukogule esitada e-posti ja telefoni teel ning elektroonilise tellimisvormi täitmise teel veebisaidil.
 7. Tellitava teaviku kohta peab märkima autori, pealkirja, ilmumiskoha ja aasta ning võimalusel ISBN-i.
 8. Tellitava koopia kohta peab märkima artikli autori ja pealkirja, samuti allika nimetuse, ilmumisaasta, numbri ja leheküljenumbrid.
 9. Teavikuid laenutatakse tellija-raamatukogule 30 päevaks, vajadusel saab laenutuse tähtaega pikendada.
 10. Teavikute ja koopiate saatmiskulud tasub Eesti Hoiuraamatukogu, tagastamise kulud tellija-raamatukogu. Koopia valmistamine on tasuta.
 11. RVL-i tellimus täidetakse üldjuhul 2 tööpäeva jooksul või informeeritakse tellijat selle mittetäitmise põhjustest.
 12. Kui hoiukogus soovitud teavik puudub, aga on teada, millisest raamatukogust seda on võimalik saada, teavitakse tellija-raamatukogu teaviku asukohast.
 13. Saadetavale teavikule lisatakse andmed tagastamistähtpäeva kohta.
 14. RVL-i teel laenutatud teavikute säilivuse ja õigeaegse tagastamise eest vastutab tellija-raamatukogu.
 15. Tellitud teaviku kaotamisel või rikkumisel asendab tellija-raamatukogu selle sama teavikuga või tasub selle maksumuse vastavalt Eesti Hoiuraamatukogu poolt kehtestatud korrale.