Riigihange on asja ostmine, teenuse tellimine, ideekavandi saamine, ehitustöö tellimine või kontsessioonilepingu sõlmimine hankija poolt. Riigihangete korraldamist reguleerib Euroopa Liidu direktiividel põhinev riigihangete seadus.

Eesti Hoiuraamatukogu lähtub riigihangete korraldamisel Eesti Kultuuriministeeriumi hankekorrast ja Eesti Hoiuraamatukogu iga-aastaselt kinnitatavast hankeplaanist.
Eesti Kultuuriministeeriumi hankekord on leitav siit: https://www.kul.ee/sites/kulminn/files/kum_hankekord_2017.pdf

Eesti Hoiuraamatukogu hanketeated avaldatakse riigihangete registris.