Eesti Hoiuraamatukogu hoiukogus säilitatakse teistelt Eesti raamatukogudelt vastuvõetud harvakasutatavaid, kuid teaduslikku, kultuurilist või ajaloolist väärtust omavaid võõrkeelseid trükiseid.

Trükiste kasutamise kord

 1. Hoiukogu trükised on leitavad e-kataloogist ESTER https://www.ester.ee/search~S3*est, lisainfo telefonil 5307 0454 ja kohapeal.
 2. Hoiukogu trükiste kasutamine on tasuta ning kasutamisõigus on kõigil raamatukogu lugejatel.
 3. Hoiukogu raamatuid saab tellida:
 1. Lugejal võib korraga käes olla kuni 5 raamatut laenutähtajaga kuni 21 päeva. Nõudluse puudumisel saab raamatu tähtaega pikendada kuni 2 korda. Tähtajaks tagastamata raamatu eest tuleb tasuda leppetrahvi 0,06 eurot iga viivitatud päeva eest iga laenutatud raamatu kohta.
 2. Ülejäänud trükiseid (ajakirju, ajalehti ja jätkväljaandeid) koju ei laenutata.
 3. Kohapeal kasutamiseks saab trükiseid ette tellida raamatukogu kodulehe tellimisvormi kaudu https://www.hoiuraamatukogu.ee/tellimine/, telefonil 5307 0454 või raamatukogus kohapeal.
 4. Raamatukogus on olemas tasuta paljundamis- ja skaneerimisvõimalus. Trükistest saab tellida kuni 20 lk e-koopiaid https://www.hoiuraamatukogu.ee/tellimine/.
 5. Teised raamatukogud saavad hoiukogu trükiseid tellida raamatukogude vahelise laenutuse (RVL) teel https://www.hoiuraamatukogu.ee/hoiuraamatukogust/rvl-i-juhend/
 6. Hoiukogu trükiste kasutamisega seoses tekkinud pretensioonid lahendab hoiukogu peaspetsialist.
 7. Lugeja kannab materiaalset vastutust tema kasutuses olevate trükiste, seadmete või muu vara eest.

Lugejaks registreerimine

 1. Lugejaks saab registreeruda raamatukogus kohapeal isikut tõendava dokumendi alusel.
 2. Lugejaks registreerimisel esitab lugeja järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood (selle puudumisel sünniaeg), aadress, telefon, e-posti aadress.
 3. Registreerimisel kinnitab lugeja allkirjaga, et nõustub täitma hoiukogu kasutuseeskirja ning on teadlik oma isikuandmete kasutamisest eeskirjas sätestatud ulatuses.
 4. Lugejate andmebaasi andmeid kasutatakse teenuste osutamiseks ning statistilise analüüsi tegemiseks, kus andmeid ei seostata isikuga.
 5. Lugejaandmeid säilitatakse andmebaasis ja registreerimiskaartide kartoteegis lugejakaardi kehtivusaja jooksul ja 5 aastat pärast kehtivusaja lõppu. Peale nimetatud aega kustutatakse lugeja andmed andmebaasist ja registreerimiskaart eemaldatakse kartoteegist.
 6. Minu Raamatukogu MIRKO kasutamiseks kehtivad MIRKO kasutustingimused: https://minuraamatukogu.ee/terms-and-condition