Eesti Hoiuraamatukogu põhiülesanded on:

  1. moodustada üleriigiline vähekasutatavate trükiste hoiukogu, talletades Eesti teistest raamatukogudest üleantud säilitamist väärivat teaduslikku, tehnilist ja kultuurialast kirjandust ning teha see kättesaadavaks raamatukogudele ja lugejatele;
  2. võtta vahetuskogusse vastu teistelt raamatukogudelt, asutustelt, juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt teavikuid ning vahendada neid raamatukogudele oma kogude täiendamiseks või hävinud teavikute asendamiseks;
  3. valmistada, komplekteerida, säilitada ja teha kättesaadavaks heliraamatuid, -ajakirju, -ajalehti, punktkirjas ja elektroonilisi teavikuid ning puuteraamatuid nägemispuudega või mõne muu tavakirjas teksti lugemist takistava puudega lugejatele.Lugejaid teenindatakse nii raamatukogu lugemissaalis kui ka RVL ehk raamatukogudevahelise laenutuse kaudu, samuti vahendatakse trükiseid lugejatele elektrooniliselt.Eesti Rahvusraamatukukogu depoohoidla ja vahetuskogu baasil loodud Eesti Hoiuraamatukogu alustas oma tegevust 1.jaanuaril 1995.a. Alates 1996.a. kuulub EHR Kultuuriministeeriumi haldusalasse. Põhimõttelistes küsimustes nõustab raamatukogu Eesti Hoiuraamatukogu nõukogu.Aastal 2002 astus EHR Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi liikmeks ja liitus integreeritud raamatukogusüsteemiga INNOPAC.

    1. jaanuarist  2004 hakkas Eesti Hoiuraamatukogu filiaalina   tööle Tondil asuv Eesti Pimedate Raamatukogu. 2010.a. kevadel kolis Eesti Pimedate Raamatukogu Tondilt Suur-Sõjamäele ning vastavalt kultuuriministri 1. juuni 2010 määrusele nr 3, millega muudeti Eesti Hoiuraamatukogu põhimäärust, tegutseb Eesti Pimedate Raamatukogu Eesti Hoiuraamatukogu osakonnana.

    2004.a. võeti EHR vastu IFLA (Rahvusvaheline Raamatukoguühingute ja institutsioonide Liit) täisliikmeks.