Eesti Hoiuraamatukogu teenindab külastajaid eelneva kokkuleppe alusel.

Kristi Väärtmaa tel  521 3464 / e-post kristi.vaartmaa@hoiuraamatukogu.ee

Raamatute äraandmiseks saab kellaaja kokku leppida telefonil 646 5202.