Möödunud aasta lõpus alustas Eesti Hoiuraamatukogu raamatute kogumise ja teabe jagamise kampaaniaga „Anna raamatule uus elu“.

18.-23. aprillil toimus kogumis- ja teabepäev Viljandi Linnaraamatukogus, mille käigus saadeti uuele ringile üle 10 000 trükise. Tookord sai kokku lepitud, et sügishooajal toimuvad Viljandimaa eri valdades kogumispäevad, et tuua teenus maakonna lugejaile veelgi lähemale.

Alates tänasest ongi Hoiuraamatukogu Peemotiga kogumiskastid inimestel üle jäänud raamatute ootel Suure-Jaani ja Abja raamatukogudes.

6. oktoobril toimuvad Abja Raamatukogus (11.30 – 13.30) ja Suure-Jaani Raamatukogus (14.30 – 16.00) infotunnid, kus EHR peavarahoidja Kalju Tammaru räägib soovijaile raamatu elukaarest ja õpetab, mida teha raamatuga, mida ise enam ei vaja.

Viljandimaa on olnud aktiivseim maakond raamatute uuele elule aitamisel. Novembris jõuab kogumiskampaania ka Kolga-Jaani ning Põltsamaale.

Enamik teavikuid oli Eesti Hoiuraamatukogu Peemotiga kogumiskastidesse toodud eelneva kogumisnädala jooksul. Vihmasel laupäeval liikus Paide äärelinnas rahvast vähevõitu.

„Kokku oli toodud raamatuid palju. Suur osa neist leidis endale koha peal uue lugeja, mis on alati kampaaniapäevade kõige toredam osa,“ ütles Eesti Hoiuraamatukogu direktor Gerda Kulli-Kordemets. „Ka Järvamaa Keskraamatukogu sai annetatust oma kogudele vajalikku täiendust.“

„Eestikeelseid raamatuid tuli Hoiuraamatukogu vahetuskogusse 2316, võõrkeelseid raamatuid 108, perioodikat eesti keeles 80 ja võõrkeeltes 120. Üleantud kirjandus on väga heas seisukorras,“ lisas peavarahoidja Kalju Tammaru.

Eesti Hoiuraamatukogu järgmine teabe jagamise ja raamatute kogumise päev toimub 22. oktoobril Rakveres Lääne-Virumaa Keskraamatukogu ees ja sees.

3.-11. juunini oli tartlastel ja valgamaalastel põhjust vaadata üle oma raamaturiiulid, et viia üleliigsed trükised Tartus linnaraamatukokku ja Valgas keskraamatukokku Eesti Hoiuraamatukogu kogumiskastidesse ja valida samas ka uut ja huvipakkuvat kirjandust asemele.

10. juunil toimunud Tartu kogumis- ja teabepäeval kasutati raamatuvahetusvõimalust eriti aktiivselt, sageli viidi kaasa rohkem kui toodi. Ka linnaraamatukogu leidis oma kogudele märkimisväärset lisa.

 

Kui reedel ei jõutud Tartusse kõike soovitut ära tuua, võttis mõni inimene laupäeval ette sõidu Valka, kus taas Hoiuraamatukogu meeskond oma punase telgiga kogumis- ja teabepäeva korraldas. Valgas toimus samal ajal Valga-Valka päev, üritusi ja laadamelu jätkus kõikjale. Hoiuraamatukogu telk oli keskraamatukogu korraldatud lasteala kõrval, nii et pannkooke maasikamoosiga jagus meilegi.

 

Eesti Hoiuraamatukogu tõi nendelt kogumispäevadelt kaasa 10 893 raamatut, millest 1103 võõrkeelset. Neile lisaks toodi 232 võõrkeelset ja 222 eestikeelset ajakirja.

 

Tartus olid raamatukastide kokku pakkimisel ja vedamisel suureks abiks vabatahtlikud Mai ja Johann. Aitäh neile abi eest!

13. – 21. maini kraamisid saarlased raamaturiiuleid ja andsid kampaania „Anna raamatule uus elu“ raames Eesti Hoiuraamatukogule üle ligi 15 000 trükist.

Kogumiskampaania nädala jooksul toodi Saare Maakonna Keskraamatukokku hulgaliselt raamatuid, aga ka ajakirju. Teiste Eesti kantidega võrreldes toodi Saaremaa kogumiskastidesse ka palju soome- ja rootsikeelset kirjandust.

Nagu ikka, käis ka koha peal vilgas käest-kätte raamatute vahetamine – sadu trükiseid leidis uue omaniku sealsamas raamatukogu fuajees ja teenindussaalis. Mitmed huvilised tunnistasid, et kodust äsja äratoodu asemele viidi kohapealt rohkem asemele.

Ettevõtmisega jäi rahule ka Saare Maakonna Keskraamatukogu töötajad, kes leidsid kokku toodud kirjanduse hulgast mõndagi saarlaste raamatukogu täienduseks.
Eesti Hoiuraamatukogu meeskond tõi saarelt mandrile 11 870 eestikeelset ja 625 võõrkeelset raamatut, lisaks 560 ajakirja.

Eesti Hoiuraamatukogu tänab vabatahtlikke abimehi Rauli, Mihklit ja Markkust. Suur tänu teavitustöö eest ka TS Laevadele ja Kadi Raadiole.

18.-23. aprillil tuulutasid viljandlased ja pärnakad oma raamaturiiuleid ning said üleliigse kirjanduse ära anda kohalikus linnaraamatukogus, kuhu Eesti Hoiuraamatukogu oli selleks kampaania „Anna raamatule uus elu“ kogumiskastid toonud.

Kevadise raamatukogumisaktsiooni käigus koguti kahest linnast kokku ligemale 25000 trükist.

Viljandi inimesed saatsid uut lugejat otsima üle 10000 trükise. Ligemale tuhat teavikut vahetas omanikku koha peal. Pärnu Linnaraamatukogu juurde, kus aktsioon toimus juba teist korda, toodi kokku 13000 trükist. Väga palju uuemat ja heas korras kirjandust jõudis läbi Hoiuraamatukogu kogumiskastide otseteed linnaelanikelt keskraamatukogule.

 

Eesti Hoiuraamatukogu peavarahoidja Kalju Tammaru Viljandi aktsioonist:

„Kevad on elu tärkamise aeg looduses, aga Hoiuraamatukogu aktsioon „Anna raamatule uus elu“ möödunud laupäeval Viljandis näitas, et viljandlased olid varmad ka raamatutele uut elu andma. Nagu ikka olid nädala jooksul täitunud kõik meie poolt Viljandisse viidud kogumiskastid, teist samapalju kohapealt lisaks leitud. Viljandi kolleegid olid paljude raamatutoojatega kokku leppinud nii, et suuremad kogused toodi laupäeval otse meie kogumistelgi juurde. Möödakäijad said imestada, et suur osa ühest südalinna parklast oli kaetud raamatukastide, -virnade ja sületäitega.

Raamatu ja roosi päeval, 23. aprillil oli Hoiuraamatukogu tegus meeskond ka ise Viljandis kohal

Kokku toodi kõvasti üle 10 000 trükise. Nagu ikka, oli trükiseid uuemaid ja vanemaid, kodudest ja raamatukogudest, vajalikumaid ja ka paberi taaskasutusse suunamist ootavaid. Hea meel oli näha, et üsna palju teavikuid leidis uue elu juba kohapeal, kodunt mittevajalikke raamatuid ära tuues leiti ka midagi huvitavat kohe asemele. Tavapäraselt vastasime ka küsimustele, mis raamatuga teha, kui teda enam kodus vaja ei ole, ja mis saab raamatust, mida enam kellelgi vaja ei ole.

Hoiuraamatukogule on sellised kogumised üsna suureks abiks, kuna ka seekord tuli rohkesti uuemat trükist, mida meil poleks muidu raamatukogudele ja teistele huvilistele pakkuda, ka meilt otsitud raamatute, eelkõige kooli kohustusliku ja lasteraamatute virnad, olid märkimisväärsed. Viimaste osas oli meil kohe teada, mis asutus neid pikisilmi ootab.

Suur aitäh Viljandi Linnaraamatukogu headele kolleegidele, kes terve nädala raamatuid korjasid ja siis veel ka laupäeval meiega koos tegutsesid. Rõõm oli näha, et Viljandis peetakse raamatust lugu, olgu see siis Hoiuraamatukogu aktsiooniga kaasatulek, raamatukogu külastamine või uue ja uhkema raamatuantikvariaadi äsjane avamine.“