Trükiste vastuvõtmine Eesti Hoiuraamatukogus

Eesti Hoiuraamatukogu võtab tasuta vastu raamatukogudelt, teistelt asutustelt ja elanikkonnalt:

  • Eesti ja võõrkeelseid raamatuid, valikuliselt perioodikat jt. teavikuid,  et vahendada neid teistele raamatukogudele, mäluasutustele, organisatsioonidele ja institutsioonidele kogude täiendamiseks. Eraisikutele Eesti Hoiuraamatukogust trükiseid ei jagata ega müüda.
  • Vastuvõetavad raamatud peavad olema puhtad, korralikud ja terved ning köetud ruumides hoitud. Raamatud ei tohi olla tolmused ja hallitatud, neil ei tohi olla niiskuse ega näriliste poolt tekitatud kahjustusi.
  • Raamatud peavad üleandmiseks olema korralikult pakendatud kastidesse, karpidesse või nööriga kinni seotud. Prügikottides trükiseid vastu ei võeta. Nõuetele mittevastavaid trükiseid Eesti Hoiuraamatukogu vastu ei võta.
  • Täiendavat teavet saab telefonil 6465202 ja e-posti aadressil info@hoiuraamatukogu.ee Raamatuid võetakse vastu E-R 9.00-16.30 aadressil Suur-Sõjamäe 44b. Peasissekäigu juures oleval fonolukul vajutada nuppu 4 ja oodata raamatukogutöötaja edasisi juhiseid.