23. veebruar avatud         9.00 – 14.00

24. veebruar                      SULETUD

 

Head vabariigi aastapäeva!

 

1. jaanuarist 2023 hakkas Hoiuraamatukogu ja Pimedate Raamatukogu teenuseid pakkuma Eesti Rahvusraamatukogu. Asutuste ühinemine ei too esialgu muutusi senistes teenustes, kuid tulevikus muutuvad need mugavamaks, kasutajasõbralikumaks ning rekonstrueeritud Eesti Rahvusraamatukogu taasavamisel Tõnismäe 2 aadressil saavad olema võimalused ligipääsuks raamatukogu teenustele kõigil erivajadustega inimestel.  

Hoiuraamatukogu ja Pimedate Raamatukogu lahtiolekuajad, telefoninumbrid ja osutatavad teenused ja tingimused jäävad esialgu kõik endiseks. Muutuvad vaid e-posti aadressid. Töötajate e-posti aadressid on alates 1. jaanuarist eesnimi.perekonnanimi@nlib.ee 

Pimedate raamatukogu lugejad ja Veebiraamatukogu kasutajad saavad teenust samal veebiaadressil ning ka kasutajaks registreerimine jätkub senini toimunud tingimuste alusel.  

Esimeseks muudatuseks, mis teostub 2023. aastal, on pimedate raamatukogu veebilehe kaasajastamine ja kasutajasõbralikuks muutmine. Uuenduste läbiviimisse kaasatakse kasutajaid, et tulemus vastaks igati ootustele ning muudatustest teavitatakse kõiki eelnevalt. 

Hoiuraamatukogu tegevus eraldiseisva riigiasutusena lõpetatakse, kuid Suur Sõjamäe 44b aadressil jätkatakse samadel tingimustel teavikute taaskasutuseks vastuvõtmist ja vahendamist raamatukogudele jt asutustele. Samuti harvakasutatavate, kuid teaduslikku, kultuurilist või ajaloolist väärtust omavate võõrkeelsete trükiste säilitamist ja kättesaadavaks tegemist. 

Eesti Hoiuraamatukogu ja Eesti Pimedate Raamatukogu ülesanded pandi Eesti Rahvusraamatukogule 2022. aasta 6. juulil vastuvõetud Eesti Rahvusraamatukogu seaduse ja autoriõiguse seaduse muutmise seadusega. 

Hoiuraamatukogu tegevus eraldiseisva riigiasutusena lõpetatakse ning tulevikus kolitakse hoiuraamatukogu hoiu- ja vahetuskogu kavandatavasse pärandihoidlasse. 

Läinud nädalavahetusel toimus Hoiuraamatukogu kogumiskampaania „Anna raamatule uus elu“ korraga Kolga-Jaanis ja Põltsamaal.

„Kolga-Jaanist tõime kokku kaasa 1793 eestikeelset ja 99 võõrkeelset raamatut ning 28 ajakirja,“ rääkis Hoiuraamatukogu väljaannete osakonna juhataja Kai Lugus. EHR peavarahoidja Kalju Tammaru lisas: „Põltsamaalt tuli eestikeelseid raamatuid 3980, võõrkeelseid 140 ja ajakirju 36.“

„Tegelik kogus oli veerandi võrra suurem,“ hindas Tammaru, „ sest kohapealne raamatuvahetus oli sel korral erakordselt aktiivne.“ Täiesti tasuta said uusi teavikuid ka kohalikud raamatukogud.

„Põltsamaa kogumispäev eristus eelnevatest suure kirjandushuvi ja aktiivse osalemise poolest,“ rõõmustas Kai Lugus, kes on ka ise Põltsamaalt pärit. „Terveks päevaks jagus rõõmsaid raamatuhuvilisi nii telki kirjastuse jääke valima kui ka raamatukogu fuajeesse kogumiskaste uudistama. Sealsed raamatukogutöötajad olid ka erakordselt abivalmid oma lugejatele huvipakkuval teemal kirjanduse otsimisel.“

Kai Lugus lisas, et Kolga-Jaanis oli tavatult suur hulk huvilisi, kes soovisid kuulda peavarahoidja Kalju Tammaru värvikat sõnavõttu raamatu elukaarest. „Omalt poolt jätsime Kolga-Jaanile kingituseks paar 20. sajandi algusest pärit Villem Reimanni raamatut,“ lisas Lugus.

Järgmine üritus sarjast „ANNA RAAMATULE UUS ELU“ toimub aga juba järgmisel aastal – 14. jaanuaril Haapsalu Kultuurikeskuses.

22. oktoobril oli Eesti Hoiuraamatukogu raamatute kogumise ja teabe jagamise päev „Anna raamatule uus elu“ Rakveres Lääne-Virumaa Keskraamatukogus. Nagu ikka olid EHR Peemotiga kogumiskastid raamatute ootel juba nädal varem.

Rakvere rahvas andis ühtekokku ära 9760 eksemplari trükiseid. Eestikeelseid raamatuid oli 8560 ja perioodikat 396 numbrit, võõrkeelset raamatut 694 ja perioodikat 110 eksemplari.

Järgmise nädala jooksul on Hoiuraamatukogu kogumiskastid raamatute ootel Keilas Harju Maakonna Raamatukogus. Edasi reisib kampaania Põltsamaale ja Kolga-Jaani, kus tuttavad kastid ootavad raamatutega täitmist juba alates 11. novembrist.

Ikka sünnib imesid.

Mõnda aega tagasi pöördus Hoiuraamatukogu poole Teater Endla dramaturg Anne-Ly Sova ning andis teada, et Endla Teatri andmeil on Pärnus ühes angaaris hulgaliselt mitu aastat tagasi pankrotistunud kirjastuse Elmatar jääke. Ja et nüüd nõuab omanik angaari tühjakstegemist, vastasel juhul viiakse seal sisalduv prügimäele.

Et vältida uute raamatute prügimäele sattumist panid Endla ja EHR õlad kokku.

Tublide Endla inimeste (lisaks Anne-Lyle ka lavastusjuht Andrus Jõhvik ning pealavameister Kaido Päästel) abiga korraldati raamatute transport Tallinna, EHR kanda jäi kütusekulu.

  1. oktoobril jõudiski Endla Teatri dekoratsiooniauto EHR ukse taha – koormaks seekord 17 euroalust raamatuid, mitte lavakujundus.

Nende teoste kokkulugemiseks ja nimetuste kaupa sorteerimiseks kulus EHR vabatahtlikul töötajal nädal aega.

Kokku saabus Endla abiga EHR-i varudesse 21 172 raamatut (40 erinevat nimetust).

Suurimas koguses oli telesarja „Ohtlik lend“ romaniseeringuid (kaheksat erinevat nimetust kokku 6917 eksemplari). 1081 eksemplari tuli Kersti Meiesaare raamatut „Terviseökonoomika“, ent on ka lasteraamatuid, Rex Stouti kriminulle, InBoili ja Lauri Saatpalu luule- ja laulusõnade kogumikke.

See kõik ootab nüüd EHR klientidele laiali jaotamist.

EHR tänab kogu südamest Endla rahvast.

 

6. oktoobril toimusid Abja Raamatukogus ja Suure-Jaani Raamatukogus infotunnid, kus EHR peavarahoidja Kalju Tammaru rääkis huvilistele raamatu elukaarest ning õpetas, mida teha raamatuga, mida ise enam ei vaja.

Viljandimaa kahe valla rahvas kandis kokku 4640 eestikeelset ja 74 võõrkeelset raamatut, lisaks 228 eksemplari perioodikat.

„Oma kustutatud raamatuid saatsid ära ka raamatukogud, seal hulgas üsna palju jutukaid ja isegi kümmekond väga otsitud Pratchettit,“ kommenteeris Kalju Tammaru, lisades: „Suure-Jaani Raamatukogus on olemas ka eraldi riiul, kuhu pannakse raamatuid tasuta kaasavõtmiseks, EHR jättis sinna samuti natuke oma varudest – uusi raamatuid meile toodud kirjastuste jääkidest.“

Viljandimaa on olnud aktiivseim maakond raamatute uuele elule aitamisel. Novembris jõuab kogumiskampaania ka Kolga-Jaani ning Põltsamaale.

Möödunud aasta lõpus alustas Eesti Hoiuraamatukogu raamatute kogumise ja teabe jagamise kampaaniaga „Anna raamatule uus elu“.

18.-23. aprillil toimus kogumis- ja teabepäev Viljandi Linnaraamatukogus, mille käigus saadeti uuele ringile üle 10 000 trükise. Tookord sai kokku lepitud, et sügishooajal toimuvad Viljandimaa eri valdades kogumispäevad, et tuua teenus maakonna lugejaile veelgi lähemale.

Alates tänasest ongi Hoiuraamatukogu Peemotiga kogumiskastid inimestel üle jäänud raamatute ootel Suure-Jaani ja Abja raamatukogudes.

6. oktoobril toimuvad Abja Raamatukogus (11.30 – 13.30) ja Suure-Jaani Raamatukogus (14.30 – 16.00) infotunnid, kus EHR peavarahoidja Kalju Tammaru räägib soovijaile raamatu elukaarest ja õpetab, mida teha raamatuga, mida ise enam ei vaja.

Viljandimaa on olnud aktiivseim maakond raamatute uuele elule aitamisel. Novembris jõuab kogumiskampaania ka Kolga-Jaani ning Põltsamaale.