Raamatute vastuvõtmine

Eesti Hoiuraamatukogu võtab tasuta vastu raamatuid jm trükiseid elanikkonnalt, raamatukogudelt, kirjastustelt ja teistelt asutustelt.

Võtame vastu eesti- ja võõrkeelseid raamatuid, valikuliselt perioodikat jt teavikuid, et vahendada neid raamatukogudele, mäluasutustele ja organisatsioonidele kogude täiendamiseks. Eraisikutele Eesti Hoiuraamatukogust trükiseid ei jagata ega müüda.

  • Vastuvõetavad raamatud peavad olema puhtad ja heas korras. Raamatud ei tohi olla tolmused, hallitanud ega niiskuse või näriliste poolt kahjustatud.
  • Nõuetele mittevastavaid trükiseid Eesti Hoiuraamatukogu vastu ei võta.
  • Raamatud peavad üleandmiseks olema korralikult pakendatud kasti, karpi või nööriga kinni seotud.
  • Raamatute üleandmiseks hoiuraamatukokku tuleb eelnevalt aeg kokku leppida (Kristi Väärtmaa tel 521 3464 / kristi.vaartmaa@hoiuraamatukogu.ee või Kai Lugus tel 5308 0458 / kai.lugus@hoiuraamatukogu.ee).
  • Raamatuid võetakse vastu E-R 9.00-16.30 aadressil Suur-Sõjamäe 44b, Tallinn. Raamatuid saab üle anda maja vasakul küljel. Saabudes helistage uksekella.
  • Küsimuste korral saab kirjutada info@hoiuraamatukogu.ee või helistada tel 646 5202.

Vahetuskogu

Vahetuskogust saavad raamatukogud jm asutused (muuseumid, hoolekandeasutused, vanglad, kaitsevägi, seltsid, ühiskondlikud organisatsioonid) valida tasuta trükiseid oma kogude täiendamiseks või kahjustatud trükiste asendamiseks.

Trükiste valimise korra kohta loe vahetuskogu kasutuseeskirjast.

Laenutamine

Hoiuraamatukogus säilitatakse ainueksemplarina võõrkeelseid teaduslikku, kultuurilist või ajaloolist väärtust omavaid trükiseid.

Hoiukogus säilitatav võõrkeelne kirjandus on leitav elektronkataloogis ESTER https://www.ester.ee/search~S3*est

Kõiki hoiukogus olevaid teavikuid on võimalik:

  • kasutada raamatukogu lugemissaalis kohapeal (lugemissaali kasutamine eelneval kokkuleppel info@hoiuraamatukogu.ee, tel 5307 0454),
  • tellida raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kaudu oma koduraamatukokku,
  • tellida elektroonilisi või paberkoopiaid.

Telli siit https://www.hoiuraamatukogu.ee/tellimine/

Loe lähemalt:
hoiukogu kasutuseeskiri
raamatukogudevaheline laenutuse (RVL) juhend