Lugejaid teenindatakse lugemissaalis alates 1. septembrist 2020 esmaspäevast reedeni kella 9.00 kuni 16.30. Maist septembrini lugemissaal ei tööta.

Vajadusel saadetakse raamatud või perioodilised väljaanded lugejatele Raamatukogudevahelise laenutusega (RVL).

Võimalus on saata artikleid soovijale ka elektroonilisel kujul. Sel juhul skaneeritakse vajalik tekst ja saadetakse tellija e-posti aadressile. Elektrooniliselt saadetakse kuni 20 lk. teksti.

Trükiste kasutamine raamatukogus on tasuta. RVL eest tasumine toimub vastavalt kehtestatud korrale st tellija kannab trükiste tagasisaatmise postikulud. Koopiate valmistamine on tasuta.

Vahetuskogusse võetakse raamatukogudelt, teistelt asutustelt ja eraisikutelt neile mittevajalikke trükiseid. Raamatukogud võivad vahetuskogust valida tasuta trükiseid oma kogude täiendamiseks või kahjustatud trükiste asendamiseks

Trükiste valimise korra kohta loe vahetuskogu kasutuseeskirjast.

Trükiste vastuvõtmine Eesti Hoiuraamatukogus

Eesti Hoiuraamatukogu võtab tasuta vastu trükiseid raamatukogudelt, teistelt asutustelt ja elanikkonnalt ainult eelneva kokkuleppe alusel (peavarahoidja Kalju Tammaru 600 7773 kalju.tammaru@hoiuraamatukogu.ee).

·         Eesti ja võõrkeelseid raamatuid, valikuliselt perioodikat jt. teavikuid,  et vahendada neid teistele raamatukogudele, mäluasutustele, organisatsioonidele ja institutsioonidele kogude täiendamiseks. Eraisikutele Eesti Hoiuraamatukogust trükiseid ei jagata ega müüda.

·         Vastuvõetavad raamatud peavad olema puhtad, korralikud ja terved ning köetud ruumides hoitud. Raamatud ei tohi olla tolmused ja hallitatud, neil ei tohi olla niiskuse ega näriliste poolt tekitatud kahjustusi.

·         Raamatud peavad üleandmiseks olema korralikult pakendatud kastidesse, karpidesse või nööriga kinni seotud. Prügikottides trükiseid vastu ei võeta. Nõuetele mittevastavaid trükiseid Eesti Hoiuraamatukogu vastu ei võta.

·         Täiendavat teavet saab telefonil 6465202 ja e-posti aadressil info@hoiuraamatukogu.ee Raamatuid võetakse vastu E-R 9.00-16.30 aadressil Suur-Sõjamäe 44b. Peasissekäigu juures oleval fonolukul vajutada nuppu 4 ja oodata raamatukogutöötaja edasisi juhiseid.