Lugejaid teenindatakse lugemissaalis esmaspäevast reedeni kella 9.00 kuni 16.30. Trükiseid saab kasutada ainult lugemissaalis. Täiendavat informatsiooni saab Eesti Hoiuraamatukogu kasutuseeskirjadest. Vajalikest materjalidest on võimalik kohapeal teha koopia.

Vajadusel saadetakse raamatud või perioodilised väljaanded lugejatele Raamatukogudevahelise laenutusega (RVL).
Võimalus on saata artikleid soovijale ka elektroonilisel kujul. Sel juhul skaneeritakse vajalik tekst ja saadetakse tellija e-posti aadressile. Elektrooniliselt saadetakse kuni 20 lk. teksti.

Trükiste kasutamine raamatukogus on tasuta. RVL eest tasumine toimub vastavalt kehtestatud korrale st tellija kannab trükiste tagasisaatmise postikulud. Koopiate valmistamine on tasuta.

Vahetuskogusse võetakse raamatukogudelt, teistelt asutustelt ja eraisikutelt neile mittevajalikke trükiseid. Raamatukogud võivad vahetuskogust valida tasuta trükiseid oma kogude täiendamiseks või kahjustatud trükiste asendamiseks

Trükiste valimise korra kohta loe vahetuskogu kasutuseeskirjast.